Vozni red P R I G R A D S K E   L I N I J E – zima 2005./2006.

LINIJA

PERON

P O L A Z A K    I Z    P U L E – RADNI DAN

21

FAŽANA

9

05,30

 

06,20

07,35

09,00

10,30

11,45

12,45

13,35

14,25

15,35

16,40

18,20

19,30

20,30

21,35

 
PEROJ

05,30

 

06,20

07,35

09,00

10,30

11,45

12,45

13,35

14,25

15,35

16,40

18,20

19,30

20,30

21,35

 
BARBARIGA

05,30

 

06,20

     

11,45

 

13,35

 

15,35

     

20,30

   

22

GALIŽANA

10

05,20

06,15

07,35

08,45

10,00

 

11,35

12,25

13,30

14,35

15,35

16,15*

18,30

19,30

20,20*

21,30

 
VODNJAN

05,20

06,15

07,35

08,45

10,00

10,45*

11,35

12,25

13,30

14,35

15,35

16,15*

18,30

19,30

20,20*

21,30

 
GAJANA

05,20

06,15

       

11,35

     

15,35

 

18,30

       

23

MUNTIĆ-VALTURA

15

05,30

08,00

11,20

12,30

13,30

15,35

18,30

20,30

                 

24

JADREŠKI

11

                                 

25

ŠIŠAN-LIŽNJAN- MEDULIN

11

05,25

06,25

07,20

09,00

10,30

11,30

12,30

13,30

14,10

15,30

16,40

17,20

19,20

20,30

     

26

BANJOLE-POMER

12

05,20

06,35

09,30

11,35

12,25

13,20

14,10

15,30

18,30

20,30

             
PREMANTURA

05,20

06,35

09,30

11,35

12,25

13,20

14,10

15,30

18,30

20,30

             

27

PJEŠČANA  UV.-VINKURAN

13

05,35

11,35

12,25

13,25

14,10

15,30

18,30

19,30

                 

31

MARČANA

16

06,05

06,15

06,20

10,45

13,40

14,20

15,35

16,15

20,20

               
 
RAKALJ

06,15

10,45

13,40

15,35

20,20

                       

41

ORBANIĆI-ŠAINI

15

06,05

10,45

14,20

16,15

20,20

                       
CERE

06,05

10,45

14,20

16,15

20,20

                       

42

HRBOKI

16

 

06,20

10,30

14,20

15,30

16,15

20,20

                   
BARBAN

16

06,05

 

10,30

14,20

15,30

16,15

20,20

                   
SUTIVANAC

16

06,05

 

10,30

14,20

 

16,15

20,20

                   

LINIJA

PERON

P O L A Z A K    I Z    P U L E – SUBOTA

21

FAŽANA

9

05,30

06,20

09,00

11,45

13,35

14,25

15,35

18,20

19,30

21,35

             
PEROJ

05,30

06,20

09,00

11,45

13,35

14,25

15,35

18,20

19,30

21,35

             
BARBARIGA
 

06,20

 

11,45

   

15,35

                   

22

GALIŽANA

10

05,35

06,35

08,45

11,35

13,30

15,35

18,30

21,30

                 
VODNJAN

05,35

06,35

08,45

11,35

13,30

15,35

18,30

21,30

                 

23

MUNTIĆ-VALTURA

15

05,30

06,40

12,40

15,35

20,30

                       

25

ŠIŠAN-LIŽNJAN- MEDULIN

11

05,25

06,25

07,20

10,30

12,30

14,10

15,30

17,20

20,30

               

26

BANJOLE-POMER

12

05,20

06,35

09,30

12,25

15,30

18,30

20,30

                   
PREMANTURA

05,20

06,35

09,30

12,25

15,30

18,30

20,30

                   

LINIJA

PERON

P O L A Z A K    I Z    P U L E – NEDJELJA I BLAGDAN

21

FAŽANA

9

06,20

09,00

12,45

15,35

18,20

19,30

21,35

                   
PEROJ

06,20

09,00

12,45

15,35

18,20

19,30

21,35

                   

22

GALIŽANA

10

05,35

08,45

11,35

14,35

16,30

18,30

21,30

                   
VODNJAN

05,35

08,45

11,35

14,35

16,30

18,30

21,30

                   

25

ŠIŠAN-LIŽNJAN- MEDULIN

11

06,25

09,00

11,30

13,30

15,30

17,20

20,30

                   

26

BANJOLE-POMER

12

07,30

12,25

15,30

18,30

20,30

                       
PREMANTURA

07,30

12,25

15,30

18,30

20,30

                       

NAPOMENA:    Radnim danom polazak na liniji 22 za Galižanu-Vodnjan u 10.45 16:15* i  20:20* sati polazi sa perona 15

 
Vozni red P R I G R A D S K E   L I N I J E – zima 2005./2006.

LINIJA

 

P O L A Z A K    Z  P U L U – RADNI DAN

21

BARBARIGA
 

06,05

06,50

     

12,20

 

14,15

 

16,10

     

21,05

     
PEROJ

06,10

07,05

08,00

09,25

10,55

12,25

13,10

14,20

15,00

16,15

17,05

18,45

19,55

21,10

22,00

   
FAŽANA

06,15

07,10

08,05

09,30

11,00

12,30

13,15

14,25

15,05

16,20

17,10

18,50

20,00

21,15

22,05

   

22

GAJANA
 

05,50

07,00

     

12,05

     

16,05

 

19,00

         
VODNJAN

06,00

07,10

08,00

09,10

10,25

12,10

12,50

13,55

15,05

16,10

17,55

19,10

19,55

21,55

     
GALIŽANA

06,05

07,15

08,05

09,15

10,30

12,15

12,55

14,00

15,10

16,15

18,00

19,15

20,00

22,00

     

23

MUNTIĆ-VALTURA
 

05,50

07,00

08,20

11,40

12,50

13,50

15,55

18,50

20,50

               

24

JADREŠKI
   

07,05

                             

25

MEDULIN-LIŽNJAN-ŠIŠAN
 

05,55

07,00

08,00

09,40

11,10

12,10

13,10

14,10

14,50

16,10

17,20

18,00

19,50

21,10

     

26

PREMANTURA
 

05,50

07,00

10,05

12,10

13,00

13,55

14,45

16,05

19,05

21,00

             
POMER-BANJOLE

05,55

07,05

09,50

12,00

12,50

13,45

14,30

15,50

18,50

20,50

             

27

VINKURAN-PJEŠČANA UV.
 

05,55

07,20

12,00

12,50

13,50

14,35

15,55

18,55

19,50

               

31

RAKALJ
 

05,25

06,50

11,45

14,15

16,25

                       
 
MARČANA
 

05,50

07,15

12,00

12,20

14,40

16,45

                     

41

CERE
 

05,10

06,40

11,40

15,20

17,15

                       
ŠAINI-ORBANIĆI

05,30

07,00

12,00

15,40

17,40

                       

42

SUTIVANAC
 

05,10

06,40

11,30

15,20

17,15

                       
 
BARBAN
 

05,25

07,00

12,00

15,35

17,35

                       
 
HRBOKI
 

05,30

06,50

12,05

 

17,40

                       

LINIJA

 

P O L A Z A K    Z  P U L U – SUBOTA

21

BARBARIGA
   

06,50

 

12,20

   

16,10

                   
PEROJ

06,10

07,05

09,25

12,25

14,20

15,00

16,15

18,45

19,55

22,00

             
FAŽANA

06,15

07,10

09,30

12,30

14,25

15,05

16,20

18,50

20,00

22,05

             

22

VODNJAN
 

06,00

07,10

09,10

12,00

13,55

16,10

19,10

21,55

                 
GALIŽANA

06,05

07,15

09,15

12,05

14,00

16,15

19,15

22,00

                 

23

MUNTIĆ-VALTURA
 

05,50

07,00

13,00

15,55

20,50

                       

25

MEDULIN-LIŽNJAN-ŠIŠAN
 

05,55

07,00

08,00

11,10

13,10

14,50

16,10

18,00

21,10

               

26

PREMANTURA
 

05,50

07,00

10,05

13,00

16,05

19,05

21,00

                   
POMER-BANJOLE

05,55

07,05

09,50

12,50

15,50

18,50

20,50

                   

LINIJA

 

P O L A Z A K    Z  P U L U – NEDJELJA I BLAGDAN

21

PEROJ
 

07,05

09,25

13,10

16,15

18,45

19,55

22,00

                   
FAŽANA

07,10

09,30

13,15

16,20

18,50

20,00

22,05

                   

22

VODNJAN
 

06,00

09,10

12,00

15,05

16,55

18,55

21,55

                   
GALIŽANA

06,05

09,15

12,05

15,10

17,00

19,00

22,00

                   

25

MEDULIN-LIŽNJAN-ŠIŠAN
 

07,00

09,40

12,10

14,10

16,10

18,00

21,10

                   

26

PREMANTURA
 

08,00

13,00

16,05

19,05

21,00

                       
POMER-BANJOLE

07,50

12,50

15,50

18,50

20,50